Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije omogućava ti bezbjedne prilive i odlive sredstava iz inostranstva. Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije mogu da otvore sva fizička lica, kako rezidenti, tako i nerezidenti. 

Otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije je besplatno i vrši se na svim šalterima Prve banke CG. Za otvaranje računa, dovoljno je priložiti identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš. Vođenje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije (računi koji su imali promet veći od 10,00€) iznosi 0,99€ mjesečno.

Naša poslovna mreža pokriva skoro čitavu teritoriju Crne Gore, tako da se uvid u stanje i promet računa može ostvariti u najbližoj filijali/šalteru (bez provizije), kao i putem e-banking i m-banking servisa.

Vlasnik transakcionog računa za međunarodne platne transakcije može ovlastiti druga lica za raspolaganje sredstvima sa njegovog računa.