Obezbijedite povoljne uslove kreditiranja! Ukoliko imate novac za investiranje možete ga položiti i dobiti kredit po povoljnim uslovima.

  • Zahtjev za odobrenje plasmana (formular Banke);
  • Statusnu dokumentaciju klijenta (Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV);
  • Izjavu o licima povezanim sa klijentom (formular Banke);
  • Ugovor o oročenom novčanom depozitu / štednom ulogu (ukoliko je sredstvo obezbjeđenja depozit oročen prije podnošenja Zahtjeva).