Prva banka CG 25. jula 2008. godine dobila je dozvolu za obavljanje djelatnosti kastodi banke i kroz taj servis proširila paletu proizvoda koju ima u svojoj ponudi.

Ukoliko posjeduješ hartije od vrijednosti ili namjeravaš da ih kupiš, kastodi banka će starati o tvojim hartijama od vrijednosti i pružiti usluge čuvanja finansijske imovine, kontrolu stanja i prometa, izvještavanja o svim promjenama koji se odnose na portfolio.

 • Otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime i za račun zakonitih imalaca;
 • Otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime kastodi banke;
 • Trgovanje hartijama od vrijednosti na domaćim i inostranim berzama;
 • Trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa;
 • Izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranje o prenosu prava iz tih hartija;
 • Naplaćivanje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su njeni Klijenti;
 • Obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i njihovo zastupanje na tim skupštinana, po ovlašćenju;
 • Po ovlašćenju Klijenata, staranje o izvršenju poreskih obaveza Klijenata po osnovu hartija od vrijednosti, čiji je Klijenat zakoniti imalac;
 • Podržavanje svakog vida komunikacije sa Klijentom i izvještavanje: direktno,telefonski,mejlom, posredstvom SWIFT-a;
 • Vršenje i drugih poslova utvrđenih ugovorom, u skladu sa zakonom i pravilima poslovanja kastodi banke.
 • Lična karta ili pasoš;
 • Dokaz o postojanju odgovarajućih sredstava i hartija od vrijednosti;
 • Drugu dokumentaciju koju odredi Banka.