Izvršite pozajmicu po transakcionom računu po brzoj i jednostavnoj proceduri! Obezbijedi dodatna sredstva na računu.


Dozvoljeni minus po transakcionom računu (debitne kartice)
Svrha Nenamjenski, gotovinski krediti
Iznos kredita 50 - 10.000€
Rok 3 - 24 mjeseca
Način otplate Redovni prilivi
Nominalna kamatna stopa 13,00 - 18,00% godišnje, fiksna
Naknada za odobrenje kredita od 1,20%
Zatezna kamata 2,00% mjesečno
Valuta EUR
 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta. U zavisnosti od boniteta, kredit može biti odobren bez žiranata ili uz najviše 2 žiranta;

 • Umjesto jednog žiranta, kao instrument obezbjeđenja, može se uzeti jemstvo pravnog lica (privrednog subjekta), pod uslovom da je bonitet pravnog lica u kategoriji dobre aktive ili aktive sa posebnom napomenom;

 • Sadužnik može poboljšati bonitet;

 • Ukoliko je sredstvo obezbjeđenja hipoteka nad nepokretnostima, jemci nijesu potrebni.


Primjer kredita

Kreditni limiti po transakcionom računu (debitne kartice)
Iznos 480,00€
Rok otplate (u mjesecima) 6
Kamatna stopa (godišnja) 14,5%
Provizija 1,20% (5,76€)

*Napominjemo da za ovu vrstu kredita nema anuiteta, nakon isteka od 6(šest) mjeseci klijent može da produži isti ili da ga vrati u cjelosti.

 • Zahtjev za odobrenje limita;
 • Lična karta;
 • Izjava o izdržavanim licima;
 • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB;
 • Potvrda o visini primanja uz tri posljednje platne liste;
 • Administrativna zabrana na primanja;
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.