Stalna briga o zaposlenima temelj je na kojem počiva uspjeh jedne kompanije, zbog čega Prva Banka Crne Gore snažno podržava lični i profesionalni razvoj svakog njenog člana.

U tom smislu, ulaganje u obrazovanje, sticanje novih znanja i vještina, stvaranje ličnog zadovoljstva zaposlanih, kao i težnja za ostvarenjem poslovnih rezultata kroz timski rad, kontinuiran je proces Prve banke Crne Gore.

Ukoliko želiš da se prijaviš u našu bazu podataka, možeš poslati CV na email adresu hr@prvabankacg.com, a mi ćemo te konkatirati ukoliko se bude otvorila pozicija koja odgovara tvom iskustvu i kvalifikacijama.

SLOBODNA RADNA MJESTA

MJESTO RADA:  

Podgorica


ROK ZA PRIJAVU:  

01-04-2024


USLOVI:  

 


 • IV (SSS) Ekonomski smjer ili gimnazija;
 • radno iskustvo 6 mjeseci;
 • rad na računaru.

OPIS POSLOVA:  

 


 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja pravnih i fizičkih lica;
 • zatvaranje transakcionih računa i ostalih računa za korišćenje drugih usluga i proizvoda pravnih i fizičkih lica;
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna placanja za pravna i fizička lica;
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo i m-banking fizičkih lica;
 • vrši poslove saključara;
 • rukovanje pomoćnim trezorom i glavnim trezorom šaltera;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom platnom prometu;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca. 

 

Prijava, CV, fotokopija lične karte, fotokopija diplome i potvrda o radnom stažu, dostavlja se na adresu: Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili hr@prvabankacg.com, sa naznakom: Prijava za posao za radno mjesto „Referent za rad na šalteru I - Filijala Podgorica“.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove.


MJESTO RADA:  

Plav


ROK ZA PRIJAVU:  

06-04-2024


USLOVI:  

 


 • IV (SSS) Ekonomski smjer ili gimnazija;
 • radno iskustvo 6 mjeseci;
 • rad na računaru.

OPIS POSLOVA:  

 


 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja pravnih i fizičkih lica;
 • zatvaranje transakcionih računa i ostalih računa za korišćenje drugih usluga i proizvoda pravnih i fizičkih lica;
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna placanja za pravna i fizička lica;
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo i m-banking fizičkih lica;
 • vrši poslove saključara;
 • rukovanje pomoćnim trezorom i glavnim trezorom šaltera;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom platnom prometu;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca. 

 

Prijava, CV, fotokopija lične karte, fotokopija diplome i potvrda o radnom stažu, dostavlja se na adresu: Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 ili hr@prvabankacg.com, sa naznakom: Prijava za posao za radno mjesto „Referent za rad na šalteru I - Filijala Berane (Šalter Plav)“.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove.