Poslujte brzo, sigurno i efikasno!

Elektronsko bankarstvo je finansijski servis Prve banke CG koji omogućava najjednostavniji i najbrži način finansijskog poslovanja.
Upoznaj se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka

UVIJEK DOSTUPAN

Mogućnost obavljanja novčanih transakcija sa bilo koje lokacije, u zemlji ili inostranstvu, 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

MAKSIMALNA BEZBJEDNOST

Bezbjednost i jednostavnost upotrebe.

ŠTEDITE VRIJEME

Ekonomičnost – ušteda vremena i smanjenje troškova

Poslujte brzo, sigurno i efikasno!

Elektronsko bankarstvo vam pruža mogućnost da kompletan bezgotovinski promet servisirate uz najveći stepen sigurnosti, maksimalnu uštedu vremena i niže tarife.

Za korišćenje usluga elektronskog bankarstva potrebno je da:

  • imate otvoren račun u Banci;
  • popunite Pristupnicu za aktiviranje usluga elektronskog bankarstva;
  • preuzmete USB token, aktivacioni kod i indetifikacionu šifru (PIN mailer) u prostorijama Banke, ukoliko želite da koristite WEB placanje / WEB info.

Prva banka CG, na Vaš zahtjev, obezbjeđuje instalacioni paket za korišćenje e-banking servisa. Klijent uvijek može provjeriti stanje na računu, pregledati promet, štampati dnevne izvode i svakog momenta biti upoznat sa svim promjenama na računu.

Vrsta usluge Naknada
Plaćanja diskont 10,00% (dnevno)
Priključenje klijenta na elektronsko bankarstvo 4,00€
Mjesečna naknada za usluge elektronskog bankarstva 5,00€
Intervencija po zahtjevu klijenta bez naknade
Obnova sertifikata stvarni troškovi (faktura)
Instaliranje FX aplikacije - prvi put stvarni troškovi (faktura)
Otkaz elektronskog bankarstva 10,00€