Posebna ponuda za oročenje depozita pravnih i fizičkih lica - Prva Banka Crne Gore

21.03.2024

Posebna ponuda za oročenje depozita pravnih i fizičkih lica


Obezbijedili smo povoljne uslove za oročenje depozita pravnih i fizičkih lica, za iznose veće od 50.000,00 EUR:

  • kamatna stopa: 2,90% na godišnjem nivou;
  • period oročenja: 18 mjeseci.

Štedite u Prvoj, jer dobre odluke se vraćaju sa kamatom!

Ponuda važi do 19.05.2024. godine.
Za više informacija posjetite našu najbližu filijalu.


Reprezentativni primjer klasične štednje za fizička lica

Iznos oročenog depozita: 70.000,00 EUR

Period oročenja: 18 mjeseci

Nominalna kamatna stopa (NKS): 2,90%

Efektivna kamatna stopa (EKS): 2,90%

Ukupan iznos oročenog depozita: 73.071,18 EUR *

Period: 27.03.2024 - 27.09.2025.

* u ukupan iznos oročenog depozita nije uračunat porez, koji za rezidente i nerezidente iznosi 15%.


Reprezentativni primjer klasične štednje za pravna lica

Iznos oročenog depozita: 150.000,00 EUR

Period oročenja: 18 mjeseci

NKS: 2,90%

EKS: 2,90%

Ukupan iznos oročenog depozita: 156.581,09 EUR

Period: 27.03.2024 - 27.09.2025.

×

img 

Prva banka Crne Gore je članica sistema za zaštitu depozita.

Fond za zaštitu depozita je specijalizovana institucija za osiguranje depozita, osnovana u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita. Osnovna djelatnost Fonda je ostvarivanje zaštite depozita u bankama i obaveza da pri nastanku zaštićenog slučaja (stečaj banke) isplati deponentima garantovane depozite, do iznosa utvrđenog Zakonom. Zaštita depozita obuhvata depozite položene kod banke prije ili na dan nastanka zaštićenog slučaja. Zaštićeni slučaj nastaje danom donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka nad bankom. Fond garantuje isplatu garantovanih depozita do iznosa od 50.000 eura po deponentu, po banci, bez obzira na broj i visinu iznosa koje taj deponent posjeduje kod banke nad kojom je otvoren stečajni postupak.