Issuer: PRVA BANKA CG AD PODGORICA - osnovana 1901
Symbol: NKBA
433,639
TOTAL NUMBER OF SHARES
410,168
COMMON SHARES
23,471
PREFFERED SHARES
The biggest shareholders in Bank:
NO. SHAREHOLDER ADDRESS CITY NUM. SHARES %
1 ĐUKANOVIĆ ACO PARTIZANSKI PUT BB NIKŠIĆ 170,073 41,46 %
2 ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD VUKA KARADŽIĆA 2 NIKŠIĆ 104,506 19,75 %
3 HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Zbirni kastodi račun
Ulica Slobode BB. PODGORICA 18,649 4,54 %
4 PRVA BANKA CG - ZBIRNI
Zbirni kastodi račun
Bulevar SVETOG
PETRA CETINJSKOG br. 141
PODGORICA 14,010 3,41 %
5 CKB A.D. PODGORICA -
Zbirni kastodi račun
Ulica MOSKOVSKA BB. PODGORICA 12,695 3,09 %
6 LOVĆEN OSIGURANJE Podgorica Ulica SLOBODE BR. 13 PODGORICA 9,508 2,31 %
7 P & G AGENCY MITRA BAKIĆA BR. 128 PODGORICA 7,821 1,90 %
8 IVANOVIĆ MIODRAG MOŠE PIJADE BR. 141 PODGORICA 7,041 1,71 %
9 STADION A.D. PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BB PODGORICA 5,794 1,41 %
10 ĆUPIĆ BRANKO BLIZIKUĆE BB. BUDVA 5,042 1,22 %
Assembly of shareholders